Saturday, February 14, 2015

LONG THÀNH - ĐỒNG NAI

Ngày 26/10/2014, khám chữa bệnh, phát thuốc cho 200 bệnh nhân tại xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, Đồng Nai cùng nhóm dược Diệu Hoà.