Friday, July 4, 2014

Thị trấn Búng Tàu - Phụng Hiệp - Hậu giang

Ngày 08/06/2014 đoàn đã cùng với hội Chữ Thập Đỏ quận 11, đơn vị kết nghĩa với huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, cùng tham gia công tác khám chữa bệnh cho bà con nghèo tại thị trấn Búng Tàu, Phụng Hiệp, Hậu Giang..

Trước buổi khám, UBND đã tổ chức lễ trao tặng 5 căn nhà tình nghĩa của các nhà tài trợ.

Từ  09 g00, đoàn đã triển khai công tác khám chữa bệnh cho 250 bệnh nhân nghèo tại địa phương.

Do đây là công tác chính của Hội CTĐ quận 11 nên đoàn chỉ cử 03 bác sĩ Sơn, Tuấn, Hải tham gia cùng với 03 bác sĩ thân hữu của Hội.

Công tác điều phối, tiếp nhận ban đầu do đoàn thực hiện, kết hợp với hội viên hội người cao tuổi, hội Chữ Thập đỏ tại địa phương.

Cô Diệu Hoà và nhóm từ thiện Diệu Hoà phụ trách việc cấp phát thuốc cho bà con.

Buổi khám chấm dứt lúc 12g30 cùng ngày.